Poem – மண்ணில் பிறந்தது சாதிப்பதற்குத்தான்

மண்ணில் பிறந்தது சாதிப்பதற்குத்தான்

இமயம் தொட முடியாது என்றார்கள்

இமயம் தொட்டு வந்தான் சாதனையாளன் !

நிலவிற்கு செல்ல முடியாது என்றார்கள்

நிலவிற்கு சென்று வந்தான் சாதனையாளன் !

ஆழகடலில் நீந்த முடியாது என்றார்கள்

ஆழகடலில் நீந்தி வந்தான் சாதனையாளன் !

மனிதன் பறக்க முடியாது என்றார்கள்

மனிதன் பறந்தான் விமானத்தில் !

விபத்தடைந்த மனிதனை காப்பாற்ற முடியாது என்றார்கள்

மனிதன் காப்பாற்றப்பட்டான்

மருத்துவமனையில் !

முடியாது என்பது மூடத்தனம்

முடியும் என்பதே மூலதனம் !

முடியாது என்பதை முடித்துக் காட்டு

மண்ணில் நீயே எடுத்துக்காட்டு !

நடக்காது என்பது அவ நம்பிக்கை

நடக்கும் என்பதே தன்னம்பிக்கை !

கிடைக்காது என்பது கோழைத்தனம்

கிடைக்கும் என்பதே நல்ல குணம் !

காலம் பொன் போன்றது அல்ல அல்ல

காலம் பொன்னை விட மேலானது !

பொன்னை வாங்கலாம் பணத்தால்

காலத்தை வாங்க இயலாது பணத்தால் !

ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் பயன்படுத்து

ஒரு நிமிடத்தைக் கூட வீணாக்காதே !

வாய்ப்பு வருமென்று காத்திருக்காதே

வாய்ப்பை உடன் நீயே உருவாக்கு !

உந்தன் முதல் எதிரி சோம்பேறித்தனம்

உன்னிடமிருந்து விரட்டிவிடு அவனை !

மண்ணில் பிறந்தது சாதிப்பதற்குத்தான்

இமயம் தொட முடியாது என்றார்கள்

இமயம் தொட்டு வந்தான் சாதனையாளன் !

நிலவிற்கு செல்ல முடியாது என்றார்கள்

நிலவிற்கு சென்று வந்தான் சாதனையாளன் !

ஆழகடலில் நீந்த முடியாது என்றார்கள்

ஆழகடலில் நீந்தி வந்தான் சாதனையாளன் !

மனிதன் பறக்க முடியாது என்றார்கள்

மனிதன் பறந்தான் விமானத்தில் !

விபத்தடைந்த மனிதனை காப்பாற்ற முடியாது என்றார்கள்

மனிதன் காப்பாற்றப்பட்டான்

மருத்துவமனையில் !

முடியாது என்பது மூடத்தனம்

முடியும் என்பதே மூலதனம் !

முடியாது என்பதை முடித்துக் காட்டு

மண்ணில் நீயே எடுத்துக்காட்டு !

நடக்காது என்பது அவ நம்பிக்கை

நடக்கும் என்பதே தன்னம்பிக்கை !

கிடைக்காது என்பது கோழைத்தனம்

கிடைக்கும் என்பதே நல்ல குணம் !

காலம் பொன் போன்றது அல்ல அல்ல

காலம் பொன்னை விட மேலானது !

பொன்னை வாங்கலாம் பணத்தால்

காலத்தை வாங்க இயலாது பணத்தால் !

ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் பயன்படுத்து

ஒரு நிமிடத்தைக் கூட வீணாக்காதே !

வாய்ப்பு வருமென்று காத்திருக்காதே

வாய்ப்பை உடன் நீயே உருவாக்கு !

உந்தன் முதல் எதிரி சோம்பேறித்தனம்

உன்னிடமிருந்து விரட்டிவிடு அவனை !

உந்தன் நல்ல நண்பன் சுறுசுறுப்பு

உன்னிடமே வைத்திடு அவனை !

நாளை என்று நாளைக் கடத்தாதே

இன்றே என்றே இனிதே முடித்திடு !

முயற்சி மூச்சென எப்போதும் இருக்கட்டும்

தளர்ச்சி தள்ளியே எப்போதும் இருக்கட்டும் !

வெற்றியை நீ தேடிச் செல்ல வேண்டாம்

வெற்றி உனைத் தேடி வாசல் வரும் !

மண்ணில் பிறந்தது வாழ்வதற்கு மட்டுமல்ல

மண்ணில் பிறந்தது சாதிப்பதற்குத்தான் !

balasubramani

GK. Balasubramani

Senior Physiotherapist