ஆதலால் அன்பு செய்வீர்

ஏதோ ஒன்றில் காதல் பித்து தலைக்கேராதோர் வாழாதவரே.
மழலையரின் சொல்லிலும், குழந்தைகளின் உற்சாகத்திலும்,
கன்னியரின் கடைக்கண் பார்வையிலும், இளைஞர்களின் வசீகரித்திலும்,
மத்திம வயதினரின் அச்சத்துடன் கூடிய அக்கறையிலும்,
முதியவரின் கள்ளமற்ற கருணையிலும் இப்புவியே காதல் கொள்க.
அதிகலியுக பாரதி

ஆதலால் அன்பு செய்வீர்

Dr. Velmurugan Deisingh,
Consultant Anaesthesiologist


போராடும் பெண்

பெண் என்றால் வீட்டின் விளக்கு,
பெண் என்றால் குடும்பத்தின் ஒற்றுமை காப்பிடல்,
பெண் என்றால் அன்பு, அரவணைப்பு, முயற்ச்சி, போராட்டத்தின் பின் வெற்றி,
பெண் என்றால் தீமைக்கு எதிர்ப்பு, அவமறியாதையை கண்டால் கோபம்,
எல்லாம் தெரிந்த மக்களே
இந்தப் பெண் பிறந்தால் சிலர் முகத்தில் மகிழ்ச்சி,
பலர் முகத்தில் கண்ணீர்,
மருத்துவர் பெண் குழந்தையை கரத்தில் கொடுக்கும்
பொழுது அதிக கண்ணீர் விடுவது
ஆணைவிட பெண்தான்.
ஏன்! ஏன்!! ஏன்?
இதைப் பார்க்கும், கேட்கும் பெண்களின்
இரத்தம் கொந்தளிக்க, இதயம் துடிதுடிக்க நாம்
எடுக்கும் சபதம்

என்று அனைத்து பெண்களுக்கும் கல்வி கிடைக்கும் நாள்,
என்று பெண்ணை சமமான மரியாதையுடன் நடத்தப்படும் நாள்,
என்று தாய் ஆணும், பெண்ணும் சமம் என்று நினைக்கும் நாள்,
என்று தாய் தன் தலையை நிமிர்ந்து என் பெண் வெற்றியடைந்தால் என்று கூறும் நாள்,
என்று தாய் எனக்குப் பிறக்கப் போவது ஆணா! பெண்ணா என்று கேட்காத நாள்,
ஒவ்வொரு நாளும் பெண் இருந்தால் தான் இந்த உலகம் இருக்கும் என்று அறியும் நாள்
அன்று கொண்டாடுவோம் சர்வதேச பெண்கள் தின நாள்
அன்று ஒரு நாள் மட்டும் இல்லாமல் என்றென்றும்

போராடும் பெண்
Dr. Sabeeha

Dr. Sabeeha T.S., DNB, OBG,
Consultant Obstetrician and Gynaecologist


பொன்னியின் செல்வி

கல்வியில் திளைத்து
குணத்தில் நிலைத்து
முகத்தில் பனிவும்
முனைப்பில் துனிவும்,
உளவியல் சித்தியும்,
உள்ளங்கையில் ஸ்கெல்பல் கத்தியும்,
கழுத்தில் ஸ்டெத்தும்,
கருத்தில் கெத்தும் கொண்டு,
கலைமகள் ஈன்றெடுத்த
கலியுகப் பெண்ணும்
காவேரி கண்டெடுத்த
பொன்னியின் செல்வியும்
நீ
வளர்க நின் புகழ்
வாழிய காவேரி

பொன்னியின் செல்வி
Dr. R. Sukumar

Dr. R. Sukumar, Consultant Interventional Radiologist

She Speaks
Special thoughts from the female work force of Kauvery for March 8th, Women’s Day.
 • Dr. Pritika Chary

  Women need not behave like a man to be successful especially in career. They just have to be the best woman they can be. Women naturally have traits of nurturing which creates harmony and inner strength which can achieve anything if they set their minds to it.

  - Dr. Pritika Chary, Senior Consultant Neurosurgeon and Neurophysician

 • Dr. Lakshmi Prashanth

  Women are a blend of love, beauty and brains. Our inner strength is incredible just in the way we take on a myriad roles in life - a daughter, a mother, a confidante, a healer, a teacher! A special shout out to the wonder-women who beautifully balance their professional and personal lives! Keep shining! Happy women's day!

  - Dr. Lakshmi Prashanth, MD (AIIMS), Consultant Pediatrician

 • Dr. S. Booma

  Be the woman who wakes up with purpose, who never gives up, who believes everything is possible, who is willing to plunge into action and come out with grace and attitude.

  Dr. S. Booma, Senior Registrar, Department of Cardiology

 • Ms. S.Megala

  Without you the world is incomplete,
  Without you the heart feels empty,
  Let the world blossom with your smile
  The way you have always done!
  Happy women’s Day

  Ms. S.Megala, Echo Technologist

COMMENTS

Write a commentNo Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

ADD A COMMENT

LOCATE US

Find a Doctor Teleconsultation Emergency